Tuotteet ja palvelut

Paineastiat ja säiliöt

slider4

Japrotekin toimialat

  • Kaivosteollisuus
  • Hydrometallurginen teollisuus
  • Lannoiteteollisuus
  • Sellu- ja paperiteollisuus
  • Energiateollisuus (ydinvoimalat)

Korroosiota kestävistä materiaaleista hitsaamalla valmistettujen säiliörakenteiden suunnittelu ja valmistus on Japrotek Oy Ab:n keskeistä liiketoimintaa.

Japrotekin tuotevalikoima syntyi alunperin Suomen ja Ruotsin puunjalostusteollisuuden tarpeista. Ensimmäisiä tuotteita olivat puunjalostusteollisuudelle jaloteräksestä valmistetut paineettomat suuret varastosäiliöt ja tornit. Myös paperiteollisuuden kemikaaleja valmistavalle sähkökemialliselle teollisuudelle valmistettiin titaanista laitteita, kuten kiteyttimiä ja elektrolyysikennoja.

Kansainvälistyminen pääsi aikaisin alkuun ja suurille yrityksille kuten saksalaiselle Uhde GmbH:lle toimitettiin suuria kolonnirakenteita. Outokummun omistaessa yrityksen 1980-luvulla tulivat hydrometallurgisen teollisuuden laitteet kuten liuotusautoklaavit mukaan tuotteistoon. Raskaat painelaitetuotteet ja kansainväliset asiakkaat vaativat jo aikaisin laatujärjestelmän luomista. 1970-luvun alussa Pietarsaaren tuotantoyksikölle myönnettiin ASME U-leima, joka mahdollisti paineastioiden viennin USA:han ja Kanadaan.

Japrotek on järjestelmällisesti jatkanut laatujärjestelmän ja suunnittelu- sekä valmistusosaamisen kehittämistä. Yhtiö voi nykyisin suunnitella ja toimittaa esimerkiksi erittäin vaativat ydinvoimalan paineastiat, hydrometallurgisen teollisuuden titaaniset liuotusautoklaavit ja lannoiteteollisuuden suuret typpihapon absorptiokolonnit.

Suuret paikallaan koottavat säiliöt ovat edelleen säilyttäneet tärkeän sijansa tuotteiden joukossa. Yhtiössä on kehitetty säiliöosien mekaanista esivalmistustekniikkaa, jolla taataan nopea ja tehokas kokoonpano asennuspaikalla. Luonnollisesti myös pienemmät, konepajalla valmiiksi tehtävät, paineettomat ja paineelliset säiliöt kuuluvat Japrotekin tuotteistoon. Raaka-aineiden osalta ferrittis-austeniittiset duplex -jaloteräkset ovat saavuttaneet yhä suuremman osuuden.

ASME-luvan lisäksi tärkeimmät hyväksymiset ovat nykyisin Kiinan ja Saksan paineastialuvat. Tarvittaessa myös muiden maiden paineastialuvat saadaan nopeasti käyttöön.