Ydinvoimalaitteet

Ydinvoimalaitteet

power-plants

Japrotek Oy Ab on ollut mukana rakentamassa miltei kaikkia Pohjoismaiden ydinvoimaloita toimittamalla niihin erilaisia laitteita. Erityisesti pitkäaikainen yhteistyö Asea Atomin, myöhemmin ABB Atomin, kanssa 1970- ja 1980-luvuilla kasvatti ymmärtämystä alaa kohtaan ja kykyjä toimia ydinvoimateollisuuden laitetoimittajana. Tällöin Pietarsaaressa valmistettiin kiehautusvesireaktoreiden sisäosia kuten höyrynerottimia ja syöttövedenjakajia useaan reaktorilaitokseen. Muita tuotteita olivat esimerkiksi käytetyn polttoaineen varastotelineet, haihduttimet ja paineastiat.

Tshernobyl-katastrofin jälkeisenä aikana Japrotek toimitti kaasunpesureita Siemens KWU:lle Olkiluotoon ja absorptiokolonneja IVO Internationalille Japaniin.

Tämän alan suurin toimitus oli kuitenkin Olkiluoto 3:een valmistetut neljätoista suurta paineastiaa sisältäen mm. laitoksen painevesiakut. Japrotekin tilaus oli suurin suomalaisen konepajan toimitus tähän projektiin.

Ydinvoima-alaa sivuten on Japrotek yhdessä sisaryrityksensä AP-Tela Oy:n kanssa toimittanut suuren lukumäärän suurta tarkkuutta vaativia laiteosia CERN:n Geneveen rakentamaan LHC hiukkaskiihdytinprojektiin.